Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Maciej Strojny oferuje szeroki zakres usług prawnych w dziedzinie prawa administracyjnego. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie niosą ze sobą sprawy administracyjne, oraz z kompleksowości przepisów i procedur obowiązujących w tym zakresie. Dlatego naszym celem jest zapewnienie klientom profesjonalnego wsparcia i reprezentacji na każdym etapie postępowania administracyjnego. Oferta obejmuje:

Wnioski o wszczęcie lub podjęcie postępowania administracyjnego oraz unieważnienie decyzji administracyjnej lub wznowienie postępowania: Specjalizujemy się w przygotowywaniu i składaniu wniosków o wszczęcie lub wznowienie postępowania administracyjnego, jak również w działaniach mających na celu unieważnienie niekorzystnych decyzji administracyjnych. Nasze usługi obejmują analizę sytuacji prawnej klienta i doradztwo w zakresie najlepszej strategii postępowania.

Występowanie o wydanie licencji i zezwoleń administracyjnych: Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o wydanie licencji, koncesji i zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Oferujemy bieżącą pomoc przy przeprowadzeniu klienta przez proces uzyskiwania wymaganych pozwoleń.

Reprezentacja przed organami administracyjnymi i przygotowywanie środków odwoławczych: Oferujemy reprezentację przed organami administracji publicznej na wszystkich etapach postępowania administracyjnego. Pomagamy również w przygotowaniu i składaniu środków odwoławczych od decyzji administracyjnych, w tym odwołań, zażaleń czy skarg.

Przygotowanie skarg i innych nadzwyczajnych środków odwoławczych oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi: Specjalizujemy się w przygotowaniu skarg do sądów administracyjnych oraz innych nadzwyczajnych środków odwoławczych, takich jak skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego, dążąc do ochrony ich praw i interesów.

Nasze podejście do każdej sprawy jest indywidualne i skoncentrowane na potrzebach klienta. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy jesteśmy w stanie efektywnie nawigować przez skomplikowane procedury administracyjne, minimalizując obciążenia dla naszych klientów i maksymalizując szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa administracyjnego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Jesteśmy gotowi zapewnić wsparcie w zakresie szeroko pojętych spraw administracyjnych, reprezentując Państwa interesy przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną

i zyskaj profesjonalną pomoc prawną