Prawo nieruchomości

Kancelaria Adwokacka Maciej Strojny oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa nieruchomości. Zdajemy sobie sprawę, że transakcje i spory dotyczące nieruchomości mogą być skomplikowane i wymagające, dlatego naszym celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia i doradztwa, które pozwolą naszym klientom na bezpieczne i efektywne zarządzanie ich nieruchomościami. Oferta obejmuje:

Opiniowanie umów: Specjalizujemy się w analizowaniu i opiniowaniu wszelkiego rodzaju umów związanych z nieruchomościami, w tym umów kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz innych umów dotyczących praw do nieruchomości. Zapewniamy, że umowy te są zgodne z obowiązującym prawem i chronią interesy naszych klientów.

Zasiedzenie: Oferujemy doradztwo i reprezentację w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, pomagając w uzyskaniu tytułu własności na podstawie długotrwałego posiadania.

Najem i użyczenie: Świadczymy wsparcie w negocjowaniu i sporządzaniu umów najmu oraz użyczenia, doradzając w kwestiach związanych z prawami i obowiązkami stron, a także w sporach między wynajmującymi a najemcami.

Podział nieruchomości: Pomagamy w procesach podziału nieruchomości, zarówno w kontekście fizycznego wydzielenia działek, jak i podziału majątku wspólnego, w tym w ramach postępowań o zniesienie współwłasności, spadkowych czy rozwodowych.

Sprawy o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości: Reprezentujemy klientów w postępowaniach mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym w sprawach o wykreślenie, zmianę lub wpis praw do ksiąg wieczystych.

Odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu: Działamy na rzecz właścicieli nieruchomości w celu uzyskania odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu przez osoby trzecie.

Eksmisja: Oferujemy wsparcie w procedurach eksmisyjnych, reprezentując zarówno właścicieli nieruchomości, jak i osoby zagrożone eksmisją, w celu znalezienia sprawiedliwych i zgodnych z prawem rozwiązań.

Ochrona własności i posiadania: Zapewniamy doradztwo i reprezentację w sprawach dotyczących ochrony własności i posiadania nieruchomości, w tym w postępowaniach przeciwko takim naruszeniom.

Nasze podejście do każdej sprawy jest indywidualne i skrojone na miarę potrzeb klienta, co pozwala nam na efektywną ochronę ich interesów w szerokim zakresie spraw związanych z nieruchomościami. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe  wsparcie prawne. Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa nieruchomości, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Jesteśmy tutaj, aby wspierać Państwa w realizacji celów i ochronie Państwa interesów związanych z nieruchomościami.

Nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną

i zyskaj profesjonalną pomoc prawną