Zamówienia publiczne

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług prawnych w obszarze zamówień publicznych. Świadomi wyzwań i skomplikowanych procedur związanych z tym sektorem, oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie zarówno dla podmiotów zamawiających, jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Oferta obejmuje:

Doradztwo prawne dla Zamawiających: Zapewniamy wsparcie na każdym etapie procedury zamówień publicznych, począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowej, poprzez analizę złożonych ofert, aż po sporządzanie pism do wykonawców. Pomagamy w identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz w zapewnieniu zgodności całego procesu z obowiązującymi przepisami prawa.

Doradztwo dla Wykonawców: Oferujemy kompleksowe doradztwo dla wykonawców, w tym weryfikację warunków udziału w postępowaniu, analizę kryteriów oceny ofert oraz ocenę postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pod kątem możliwości złożenia oferty. Naszym celem jest maksymalizacja szans wykonawców na uzyskanie zamówienia.

Sporządzanie wyjaśnień i uzupełnień: Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wyjaśnień oraz uzupełnień dokumentacji na wezwanie zamawiającego, zapewniając, że wszystkie odpowiedzi są pełne, rzetelne i zgodne z wymogami prawnymi.

Doradztwo przy wykonywaniu umów: Świadczymy usługi doradztwa w zakresie wykonywania umów wynikających z zamówień publicznych, pomagając w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie realizacji umowy.

Reprezentacja w sporach sądowych lub przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP: Reprezentujemy klientów w sporach związanych z zamówieniami publicznymi, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w ramach arbitrażu polubownego.

Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas rozwiązań. Dzięki głębokiej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie zamówień publicznych jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksowe wsparcie, minimalizując ryzyko i maksymalizując efektywność ich działań.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Jesteśmy tutaj, aby wspierać Państwa na każdym etapie procesu zamówień publicznych, zapewniając najlepsze możliwe rozwiązania prawne.

Nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną

i zyskaj profesjonalną pomoc prawną