Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria Adwokacka Maciej Strojny specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowe dla powodzenia projektów związanych z zamówieniami publicznymi jest efektywne dochodzenie swoich praw na etapie odwoławczym. Oferujemy kompleksowe usługi prawne, które obejmują:

Przygotowanie odwołania: Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu odwołań od czynności lub zaniechań Zamawiającego oraz od projektowanych postanowień umowy w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Nasze działania skupiają się na dokładnej analizie dokumentacji przetargowej oraz procedur, aby zapewnić możliwie maksymalną efektywność  odwołania.

Odpowiedź na wniesione odwołanie: Świadczymy wsparcie w przygotowaniu odpowiedzi na wniesione odwołania, reprezentując interesy Zamawiających lub innych uczestników postępowania. Kancelaria pomaga w skonstruowaniu argumentacji prawnej mającej na celu obronę stanowiska klienta.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego: Oferujemy doradztwo i reprezentację po stronie Wykonawcy w procesie przystępowania do postępowania odwoławczego. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania, dążąc do ochrony interesów naszych klientów.

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą: Specjalizujemy się w profesjonalnej reprezentacji uczestników postępowania w trakcie rozpraw przed KIO. Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw odwoławczych pozwala nam efektywnie bronić praw i interesów naszych klientów, wykorzystując dogłębną znajomość prawa zamówień publicznych.

Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej: W przypadku, gdy wynik postępowania przed KIO nie jest zadowalający, oferujemy pomoc w przygotowaniu i wniesieniu skargi do sądu na orzeczenie Izby. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego, dążąc do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki każdego przypadku, co pozwala nam na skuteczne działanie na rzecz naszych klientów. Dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w dalszych etapach postępowania sądowego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w postępowaniach przed KIO lub w dalszych działaniach prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Państwu w efektywnym dochodzeniu swoich praw i ochronie interesów w ramach zamówień publicznych.

Nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną

i zyskaj profesjonalną pomoc prawną