Blog

Czy patostream jest przestępstwem?

Wstęp Od 2016 r. w Internecie pojawiło się, a następnie szybko zaczęło się rozwijać zjawisko patostreamingu. Spożywanie alkoholu, bijatyki, interwencje Policji, wyzwiska i awantury domowy były głównym motywem udostępnianych w sieci treści za które to internetowi twórcy dostawali wynagrodzenie w postaci tzw. Donejtów. Z czasem popularność tego zjawiska i negatywne skutki dla społeczeństwa, a zwłaszcza […]

Czy patostream jest przestępstwem? Read More »

Procedura administracyjna nabycia ziemi rolnej przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

Wstęp We wcześniejszym materiałach omówiłem, że obecnie tylko rolnik indywidualny uprawniony jest do nabycia ziemi rolnej, ale jednocześnie ustawodawca przewidział szereg wyjątków od tej zasady co do której przygotowano osoby artykuł. Obecnie, aby zamknąć temat obrotu nieruchomościami rolnymi należy opisać pokrótce rolę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w obrocie nieruchomościami rolnymi. Decyzja administracyjna zezwalająca na

Procedura administracyjna nabycia ziemi rolnej przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Read More »

Nie tylko rolnik indywidualny może nabyć grunty rolne

Wstęp W poprzednim materiale opisałem warunki nabycia gospodarstwa rolnego i nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych. W trakcie tego materiału wskazałem, że ustawodawca przewidział wyjątki również dla innych podmiotów oraz w przypadku wystąpienia niektórych sytuacji, które wyłączą obowiązek nabycia nieruchomości przed rolnika indywidualnego. Niniejszy materiał stanowi kontynuację poprzedniego, dlatego zachęcam do zapoznania się z nim. Inne

Nie tylko rolnik indywidualny może nabyć grunty rolne Read More »

Nabycie nieruchomości rolnej, czyli jak zostać rolnikiem

Nabycie nieruchomości rolnej, czyli jak zostać rolnikiem Wstęp Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która została uchwalona 11 kwietnia 2003 r. zmierzała do ochrony polskiej ziemi przed jej wykupem przez podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  W Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej obowiązywał 12-letni okres przejściowy jaki udało się wynegocjować polskiemu rządowi, który wiązał się z

Nabycie nieruchomości rolnej, czyli jak zostać rolnikiem Read More »

Przestępstwo stalkingu. Stalking w Internecie

Przestępstwo stalkingu. Stalking w Internecie Niniejszy materiał ma na celu pomoc osobom, które w trakcie korzystania z Internetu spotykają się z nękaniem ze strony anonimowych użytkowników sieci. Potoczne rozumienie pojęcie stalkingu sprawia, że przestępstwo stalkingu nie jest poprawnie rozumiane. Często za czynność stalkowania rozumie się samo przeglądanie cudzego profilu na Facebooku, Instagramie, czy dodawanie komentarzy,

Przestępstwo stalkingu. Stalking w Internecie Read More »